توضیحی کوتاه که در موقع جستجو زیر عنوان قرار می گیرد.
بازدیدکنندگان می توانند جستجوی خود را با دسته بندی ها و امکانات مورد نیازشان فیلتر کنند - پس مطمئن شوید که آنها را عاقلانه انتخاب می کنید و شامل همه موارد مربوطه می شوند
نام شهر خود را بنویسید
تصویری که بر روی آگهی کسب و کار نمایش داده خواهد شد

شما می توانید آگهی خود را به آگهی ویژه تغییر دهید و بازدید آن را

چندین برابر افزایش دهید .

 


درصورتی که مشکلی در ارسال آگهی داشتید  با ما تماس بگیرید .