در این بخش آگهی های مشاغل تالار های پذیرایی ، ظروف کرایه و سایر خدمات مجالس قرار می گیرد