در این بخش آگهی های مشاغل مربوط به ساختمان شامل طراحی ، ساخت ، بازسازی ، دکوراسیون و کابینت ، تاسیسات ، برق کشی و سایر خدمات ساختمانی قرار می گیرد