اجتماعی :
در این دسته بندی میتوانید آگهی ها و اطلاع رسانی های اجتماعی را مرور کنید. این بخش شامل سه دسته بندی کلی با عناوین زیر می باشد :
  • 1- رویداد
آگهی های برگزاری حراج ، گردهمایی و همایش ها ، موسیقی (کنسرت) و تئاتر و رویداد های ورزشی
  • 2- داوطلبانه
آگهی های اعلام آمادگی افراد یا سازمان ها برای انجام یا دریافت امور خیریه و کمک رسانی و همچنین امور تحقیقاتی یا موارد مشابه
  • 3- گم شده و پیدا شده