در این بخش کلیه رویداد های شهر پردیس و مناطق شرق تهران شامل حراج های خانگی و تجاری ، همایش ها و گردهمایی ها ، کنسرت و تئاتر ، برنامه های ورزشی و فرهنگی قرار می گیرد.