نیازمندی های کسب و کار در این بخش آگهی های نیازمندی های کسب و کار از جمله تجهیزات ، ماشین آلات ، عمده فروشی و سایر ملزومات کسب و کار قرار می گیرد