اداره برق پردیس و بومهن

اداره برق منطقه پردیس و بومهن

اداره برق شهرستان پردیس

  • مشترکان برق پردیس و بومهن می‌توانند برای صدور قبض به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
  • مشترکان برق شهرستان پردیس در شهرهای بومهن، پردیس، بخش جاجرود و مناطق صنعتی و… برای پیگیری یا درخواست کنتور برق و همچنین پیگیری کارهای اداری باید به ساختمان جدید این اداره در شهر پردیس به آدرس زیر مراجعه نمایند :

آدرس اداره برق شهرستان پردیس :

شهر پردیس – فاز یک – میدان عدالت – بلوار فروردین جنوبی

تلفن اداره برق شهرستان پردیس :

021-76286981