استخدام نیروی کار

خانم آشنا به امور اداری و دفتری و کامپیوتر ساکن شهر دماوند

استخدام خانم مسلط به امور اداری ساکن شهر دماوند رزومه فقط تلگرام شود

به ما امتیاز دهید و دیدگاه خود را بنویسید