پشتیبانی سایت نیازمندی های نیاز پردیس

در صورت نیاز به پشتیبانی یا بیان پیشنهادات و انتقادات می توانید با شماره های

02176244957 و 02176275153  تـــــمـاس حـــــاصــــــل فــــــــرمایید.

در صورت نیاز به مراجعه حضوری به دفتر ما می توانید با تماس با شماره های فوق ،

 قرار ملاقات حضوری خود را هماهنگ نمایید.

از پذیرش افراد بدون هماهنگی قبلی معذوریم.